Bij massagetherapie begeleid ik je bij het contact te maken met je lichaam en met je gevoelens. Dit kunnen gevoelens van nu zijn, maar ook van een tijdje geleden of zelfs uit je kindertijd.

Als kind maken we dingen mee die ons boven de pet gaan. Dat kunnen zowel kleine dagelijkse ervaringen als grote, traumatische gebeurtenissen zijn. De gevoelens die hiermee gepaard gaan zijn beangstigend, en voor de psychologische ontwikkeling van het kind werkelijk bedreigend.

Eenmaal volwassen geworden maken we nog steeds dingen mee die ons boven de pet gaan. Maar nu kunnen we de gevoelens die daarbij opkomen prima verdragen. Als we ze toelaten, ebben de gevoelens van verdriet, angst, paniek en woede vanzelf weg. Dat is de natuurlijke beweging van emoties: ze komen op, zijn aanwezig en verdwijnen weer.

Maar dat toelaten gaat ons meestal niet zo makkelijk af. We denken nog steeds dat intense emoties gevaarlijk voor ons zijn en we blijven ze vermijden. Hierbij zetten we ons lichaam in: we verkrampen onze spieren, zetten de natuurlijke stromingen in ons lijf vast en voelen vaak hele stukken van ons lijf niet meer. De gevolgen hiervan merken we in de vorm van  lichamelijke klachten: we krijgen rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, worden moe en futloos of we slapen slecht.

Massagetherapie helpt je bij het aangaan van ‘achterstallig gevoelswerk’. Als kind kon je niet al je gevoelens hanteren, maar nu kan je ze aan. Je kunt ze voelen, ervaren en doorleven. En daarna zal je merken dat ze stukje bij beetje wegvloeien. Je verkramping zal niet meer nodig zijn. Hierdoor zullen je lichamelijke klachten verdwijnen en je stemming zal rustiger en lichter worden.